ข้อมูลสถานการณ์ covid-19 ทั่วโลก

Clip กองปราบฝากมา


COVID -19 Thailand

สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

สังเกต

อาการของไวรัสโคโรนา

โรคปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ "โควิด19 | COVID-19" ที่พบว่ามีการระบาดเกิดขึ้นในประชากร
เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่า ไวรัสโคโรนาเป็นไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคตั้งแต่ไข้หวัดธรรมดาไปจนถึงไวรัสซาร์ส โดยมีอาการป่วยเริ่มตั้งแต่ มีไข้ ไอ ไตวาย และอาจเสียชีวิตในที่สุด

ไอ นานติดต่อกันมากกว่า 4 วัน

เจ็บคอ

มีเสมหะ

มีไข้สูงเกินกว่า 37.5 องศา

มีอาการปวดหัว

บางรายอาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสียร่วมด้วย

COVID -19 Prevention

การป้องกันไวรัสโคโรนา

ไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อ Coronavirus ที่เพิ่งค้นพบใหม่ คนส่วนใหญ่ที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยการสัมผัส

COVID-19

ขณะนี้เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการระบาดใหญ่ (Pandemic) ไปทั่วโลก (ตามประกาศขององค์การอนามัยโลก, 11 มีนาคม 2563) ขอให้ประชาชน และผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆ เพื่อความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งลดผลกระทบในด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยได้กำหนดเขตติดโรคติดต่ออันตราย ได้แก่ จีน (รวมมาเก๊า ฮ่องกง) เกาหลีใต้ อิหร่าน และอิตาลี

วิธีการป้องกันตนเอง :

  • รักษาระยะห่างทางสังคม
  • หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตาจมูกและปาก
  • รักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ ระมัดระวังอย่าให้เป็นหวัด
  • ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ฯลฯ
  • ปกปิดใบหน้าด้วยหน้ากาก
  • หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ผู้คนแออัด 
ถาม-ตอบ

คำถามที่พบบ่อย

นาทีนี้คงไม่มีใครไม่กังวลใจกับเชื้อไวรัสโคโรนา เพราะฉะนั้นการทำความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาจะช่วยให้ดูแลสุขภาพตนเองและป้องกันได้อย่างถูกวิธี

รู้ได้อย่างไรว่าสัมผัสกับเชื้อไวรัสโคโรนา เพราะดูไม่ออกว่าใครกำลังป่วย?

ประเทศไทยมีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในจำนวนไม่มาก ทำให้โอกาสที่จะสัมผัสผู้ติดเชื้อไวรัสชนิดนี้เป็นเรื่องค่อนข้างยาก เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศปลายทาง รวมถึงมีระบบคัดกรองผู้ป่วยตั้งแต่การเดินทางเข้าประเทศ อาการของผู้ติดเชื้อสามารถมีได้หลายระดับความรุนแรง ตั้งแต่อาการหวัดธรรมดาจนถึงปอดอักเสบติดเชื้อและเสียชีวิตได้ ในปัจจุบันมีการคัดแยกผู้ป่วยที่มีเกณฑ์เข้าข่ายสงสัย คือมีประวัติเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงหรือสัมผัสผู้ติดเชื้อและมีอาการเพื่อเข้าห้องแยกความดันลบ หรือ Negative Pressure Room โดยมีแพทย์ซึ่งสวมชุดป้องกันเป็นผู้ทำการตรวจ

อาการป่วยแบบใดที่บ่งบอกชัดเจนว่าเป็นโคโรนา ?

โดยปกติแพทย์แยกเคสที่เข้าข่ายสงสัย ซึ่งประกอบไปด้วย 2 ข้อคือ มีประวัติการเดินทางไปยังเมืองอู่ฮั่น (และเมืองอื่น ๆ ที่กรมควบคุมโรคกำหนด) ภายใน 14 วัน หรือมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และมีอาการโดยจะมีไข้หรือไม่มีไข้ก็ได้ หรืออาการหวัด น้ำมูก ไอ จาม หอบเหนื่อย โดยเมื่อมาถึงโรงพยาบาลจะถูกแยกไปตรวจเพื่อดูว่ามีการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือไม่ ถ้าไม่มีประวัติทั้งสองอย่างนี้จะไม่ถือว่าเป็นผู้ป่วยที่สงสัยและจะไม่ถูกแยกไปตรวจ

ใส่หน้ากากอนามัยช่วยป้องกันไวรัสโคโรนาได้ 100% หรือไม่?

ไวรัสโคโรนาเป็นกลุ่มเชื้อหวัดสายพันธุ์ใหม่ที่ยากจะคาดเดาอาการที่ปรากฏจึงส่งผลให้มีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น แต่การติดต่อนั้นเหมือนกับไข้หวัด คือ ติดต่อผ่านละอองที่ออกกับลมหายใจ หรือสัมผัสสารคัดหลั่ง สำหรับหน้ากากอนามัยแนะนำให้ผู้ป่วยใส่ วัตถุประสงค์ในการใช้หน้ากากอนามัยในผู้ป่วยคือ ป้องกันเชื้อโรคออกจากตัวผู้ป่วย หากผู้ป่วยไอหรือจามจะติดอยู่ในหน้ากาก ช่วยป้องกันการแพร่กระจายของโรค สำหรับการใช้หน้ากากอนามัยในบุคคลปกติป้องกันได้เพียงส่วนหนึ่งควรใช้ร่วมกันกับวิธีอื่น ๆ ด้วย สิ่งสำคัญที่สุดคือ การสร้างจิตสำนึกให้คนป่วยใส่หน้ากาก

วิธีการป้องกันไวรัสโคโรนาที่ถูกต้องทำอย่างไร?

ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ให้สะอาด หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้าเพราะอาจติดเชื้อเข้าไปในระบบทางเดินหายใจได้ และหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย

การใช้เจลล้างมือมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการล้างมือด้วยสบู่หรือไม่?

มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากัน โดยแอลกอฮอล์ที่แนะนำคือมีปริมาณแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 60 - 70% ขึ้นไป โดยสามารถสังเกตปริมาณแอลกอฮอล์ได้จากฉลากข้างผลิตภัณฑ์

Hand Wash Process

การล้างมือที่ถูกต้อง

คุณสามารถป้องกันตัวเองและช่วยป้องกันไม่ให้ไวรัสแพร่กระจายสู่คนอื่นได้โดยทำดังนี้ สิ่งที่ควรทำ

ล้างด้วยน้ำและสบู่
ถูให้เกิดฟอง
ล้างระหว่างนิ้วมือ
ล้างบริเวณนิ้วโป้ง โดยหมุนรอบๆ นิ้วโป้ง
ถูบริเวณหลังมือ
ถูบริเวณข้อมือ
Latest News

Recent Blog Post

Coronavirus disease (COVID-19) is an infectious disease caused by a newly discovered coronavirus. Most people infected with the COVID-19 virus will experience

รู้จักโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

1. เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่มโคโรนาที่ทำให้มีไข้ และอาการระบบทางเดินหายใจ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจลำบาก บางรายอาจมีปอดอักเสบรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

2. เชื้อสามารถติดต่อจากคนสู่คน แพร่โรคเมื่อมีอาการ และอาการแสดงแล้ว ผ่านทางการละอองเสมหะทางการไอ จามของผู้ที่มีเชื้อและสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย

3. ระยะฟักตัว 2-14 วัน

Read More

What Can I do to protect myself & prevent the spread of disease?

Coronaviruses are a large family of viruses which may cause illness in animals or humans. In humans, several COVID -19 are known to cause respiratory.

Read More

Coronavirus (COVID-19)

ไวรัสโคโรน่าเป็นไวรัสที่จัดอยู่ในวงศ์ใหญ่ที่สุดในบรรดาไวรัสที่พบในทั้งสัตว์และคน ไวรัสโคโรน่ายังเป็นสาเหตุทำให้เกิดความเจ็บป่วยต่าง ๆ ตั้งแต่โรคหวัดธรรมดาจนถึงโรคที่ทำให้เกิดความเจ็บป่วยอย่างรุนแรง เช่น โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS) และ โรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันร้ายแรง  (SARS) 

Read More